A majority of the Turkish society is unfamiliar with cerebral palsy (CP). And those who know CP mix it up with mental disorders. It is well-known that once every 8 hours a Turkish baby with CP is born. In other words, 4 out of 1000 Turkish babies have CP. In view of this widespread form of handicap, the low public awareness of CP is both thought-provoking and deplorable.

For almost 50 years, Spastic Children’s Foundation of Turkey has been operating in the fields of people with CP. One of our paramount aims is to create awareness of CP in the society. Thus, we want to enable or facilitate the social inclusion of people with CP.

Our foundation has been pioneering the World CP Day in Turkey since 2012. It was in 2015 that’s we took our first giant step towards familiarizing the Turkish people with the World CP Day by launching a ‘campaign for challenge’. The campaign chiefly intended to convey people the impression that they had CP. That’s why we familiarized them with the two most difficult phases of life for CP: Firstly, people with CP cannot jump and stand up right after the jump. Secondly, most of them have difficulties in speaking fluently. We launched our campaign via popular social media platforms such as Twitter, Facebook or Instagram.

The campaign is composed of four phases. All prospective attendees had to:
1. photograph their jump or videotape their jingle before posting them on the above mentioned social media platforms
2. use the text defined for this campaign
3. invite three of their friends to participate in the campaign
4. claim monetary donations from friends who reject to join the campaign through a text message

We integrated bloggers, social media phenomena and stars into the campaign. Within just two weeks, 2000 people reacted to our invitations. Thousands of people heard of the campaign and CP.

In October 2016 we are going to relaunch our campaign. We want to reach a larger target group. We would be glad if nongovernmental organizations abroad active in the field of CP promote, adopt and implement our campaign. This way, we would reach more people.

We are firmly convinced that our efforts will fast-track the concession of CP rights for all people with CP one day!

TURKISH VERSION

Türkiye’de toplum Cerebral Palsy’lileri (CP) tanımıyor. Büyük bir kısmı CP’yi zihinsel engel ile karıştırılıyor. Türkiye’de her 8 saatte bir CP’li bir bebeğin doğduğu biliniyor. Bir başka deyişle Ülkemizde CP’li doğum oranı 4/1000 olarak gerçekleşiyor. Böylesine yaygın bir engel türü olan CP hakkında toplumdaki bilinirlik düzeyi maalesef halen çok düşük.  Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı olarak 50 yıla yakın zamandır CP ile yaşayan insanlar  için çalışmalar yürütüyoruz. Büyük önem verdiğimiz amaçlarımızdan  birisi de toplumun bu konuya dikkatini çekmek.  Böylece CP ile yaşayan vatandaşlarımızın sosyal hayata dahil olabilmeleri için bir adım daha atmış olacağız.

Vakıf olarak 2012 yılından beri Dünya CP Günü’nün Türkiye’de öncülüğünü yürütüyoruz. 2015 yılında Dünya Cerebral Palsy Günü’nde toplumun CP farkına varması için bir adım attık ve meydan okuma kampanyası başlattık. Bu kampanyada en önemli amaç; kişilerin kendini Cerebral Palsy’li bir birey gibi hissetmesini sağlamaktı. Bunun için CP’li bireylerin bir çoğunun yaşam boyu yapmakta büyük zorluk yaşadığı 2 eylemi seçtik. Birinci eylem; zıplamak ve zıpladıktan sonra iki ayağının üzerinde sağlamca durabilmekti. İkinci eylemi ise akıcı bir şekilde konuşabilmek olarak belirledik. Bu kampanyayı popüler bir ağ olan sosyal medya araçları (twitter,facebook, instagram) üzerinden yürüttük.

Kampanya dört aşamadan oluşuyordu. Kampanyaya katılmak için;

  1. Kişi zıpladığı fotoğrafını veya tekerleme söylediği videoyu çekecek ve sosyal medyada paylaşacak
  2. Kampanya için belirlenen metni kullanacak
  3. Üç arkadaşını kampanyaya davet edecek
  4. Daveti kabul etmeyen arkadaşlarından ile  SMS ile Vakfımıza bağış yapmasını isteyecek.

Kampanyaya bloggerların, sosyal medya fenomenlerinin, ünlülerin katılmasını sağladık. 2 hafta gibi kısa bir sürede 2.000 kişi bu çağrımıza cevap verdi. Binlerce kişi hem kampanyadan  hem de CP’den haberdar oldu.

Kampanyamızı 2016 yılında Ekim ayında yine sürdüreceğiz. Çok daha geniş bir katılım hedefliyoruz. Kampanyamızın farklı ülkelerde CP için çalışan STK’larca benimsenerek hayata geçirilmesi bizleri çok mutlu edecektir. Böylece  daha büyük bir kitlelere ulaşabileceğiz.

Bu çabalarımız ile bir gün CP’li bireylerin tüm haklarına kavuşacaklarına inanıyoruz!

© World Cerebral Palsy Day 2020   |   All Rights Reserved   |   Site by Ripple Marketing Australia